Page 1 of 1

Personil Inti suatu BU menjadi TA

Posted: 10 May 2018, 19:48
by Soeramikarta
Selamat malam.

Saya mau bertanya, bolehkah personil inti, Direksi atau Dewan Komisaris suatu badan usaha menjadi tenaga ahli pada suatu pekerjaan tertentu yang diikuti oleh badan usaha tersebut ?